Hôn quân chỉ nam – Tu Thất

Tác phẩm : 昏君指南
Tác giả : 修七
Thể loại : xuyên không, cung đình, quân thần, HE
Tình trạng : Hoàn


Văn án

Căn cứ 《 hôn quân chỉ nam 》 trẫm muốn cường tiên Thừa tướng bức phản tướng quân. Vấn đề là trẫm đi sai giường, còn bị tướng quân cấp tiên.

Thượng thoan hạ khiêu hung tàn hôn quân VS nhẫn nhục chịu đựng khổ bức tướng quân, hung tàn hôn quân thần phun tào

Nội dung nhãn: xuyên qua thời không cung đình hầu tước

Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: hoàng đế ┃ phối hợp diễn: tướng quân, Thừa tướng

Download: Lấy truyện về edit nhớ để Mail lại để ta liên lạc, hoặc  đem đi đâu thì vui lòng báo 1 tiếng trong topic :D

Advertisements
By tieucugiai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s