List truyện ngắn hoàn + Ebook

Lưu dý: fbBạn nào cdùng opera 4mini mà bị 2lỗi chữ 8số khi đọc b7truyện ở 8bdiễn đàn, 4ethì hãy cvào setting fb(cài đặt) 3của opera 9emini, bỏ fphần chuyên6cxem cho điện athoại (off c1single column afview), lưu b9(save) lại, e2reload page 7là xem được. © DiendanLeQuyDon.comCòn dùng 5UC thì vào 7asetting chọn eabrowse mode,dbrồi chọn 96zoom mode, 6sau đó reload 2page lại 1alà được. © DiendanLeQuyDon.comNếu không 27được thì 30hãy nâng aacấp phiên cabản mới 9rồi làm 2enhư trên.


Hình ảnh
Ai 48nói phù sinh 9ckhông bằng emộng 1– Tùy Vũ 53Nhi An- Cổ 5dĐại – 9 7Chương

Anh ayêu, kiếp 23sau em không c5bao giờ tắt b7máy nữa 12– Không rõ ftác giả 8e– Hiện Đại 5– 1 Chương

 

 

Hình ảnh

 

 


Bảy 3kiếp 7c– Hồng Cửu 5– Cổ Đại 90– 1 Chương

Bắt 11đầu một behạnh phúc dmới 4– Thanh Liên d7– Hiện đại be– 3 chương

Bé fcon , chúng 23ta kết hôn 95được không f1? 3– Tự Chích 1Miêu – Hiện fĐại – 1 b5Chương

Bé 9dưa hấu 1và tháp Tokyo 7e– Phi Ngã 5Tư Tồn – 5aHiện Đại 0– 1 Chương

Bên 2kia cánh đồng 1lúa mì 3b– Thập Tứ 24Khuyết – aHiện đại f4– 7 chương

Bỏ 3bqua 87– Cố Tây 15Tước – Hiện 9Đại – 1 9Chương

Bộ bmặt của eb“Tình 2nhân” 8– Tiểu Khuê 7– Hiện Đại 74– 1 Chương

Hình ảnhCâu achuyện của e9cá và nước 6d– Tam Cấp 8Niên – Đam a9mỹ – 5 chương

Câu 8đố tình c4yêu của d1mèo con 2– Minh Tiền 56Vũ Hậu – 3Hiện đại 26– 6 chương

Cầu 0bNại Hà dưới a4trời chiều d– Diệp Khinh 4Kỳ – Cổ 3bĐại – 1 6Chương

Cẩn fthận trượt 58– Fresh Quả cQuả – Hiện 4Đại – 1 18Chương

Cẩm 1Y Dạ Hành b– Dạ Tuyết 02Miêu Miêu c– Cổ Đại ff– 1 Chương

Chàng 9trai trong e9hoa hướng b7dương 7e– Ức Cẩm 1b– Hiện đại e– 12 chương

Chào dbuổi sáng, 14Nhan tiểu 2cthư e0– Thiên Lý fHành Ca – cHiện đại, 90tình một 25đêm – 3 a0chương

Chân 6– Ảnh Chiếu 3– Cổ đại 1– 1 chương

Chân 0tình 4– Dạ Vương e3– Cổ đại 9e– 1 chương

Chim 8bsẻ nhỏ 6tu thành hình dfngười 5– Hậu Lương 5– Hiện Đại a– 1 Chương

Cho ađến cuối 5thế giới 62– Minh Tiền 8Vũ Hậu – 4Hiện Đại 3– 5 Chương

Chuyện 07xưa của 5cá với nước 6– Tam Niên 7Cấp – Đam 2mỹ – 5 chương

Con a0đường ekết hôn edài đằng 1đẵng – 32Diêu Diêu ad– Hiện đại 7– 1 chương cdLink c1 1– Link 102

Có 92một loại 3yêu kết 8cục gọi 78là quá sai! b4– Tiểu Ái 90Bac – Hiện 8cĐại – 10Chương

Có etừng nhớ 5tình yêu 6– Mỹ Bảo c– Hiện đại ba– 1 chương

Công achúa lưu d6manh 00– Lão nương bthủ bất 3xuất danh 28tự liễu  – 02Cổ Đạib– 12 Chương

Cuộc 90sống nếu 3mãi như lúc 0ban đầu b6– Ngu Lãnh ebNoãn – Cổ d6Đại – 1245Chương

Cùng 8bem đi nghe 9biển 81– Lâm Địch aNhi – Hiện 2dđại – 9 b6chương

Hình ảnhĐại 5thần nhà 1ta quá lừa f6bịp – Tiểu a6Hài Nhĩ Quá 6b– Võng Du 44– 4 chương 1c– Link1 b0– Link2

Duyên bphận là 98điều tuyệt 2evời không 5athể tả 6e– Minh Nguyệt 0aThính Phong ea– Hiện Đại 9– 1 Chương

Đọc 9một chút 0xem thử cái 9gì gọi là 3xuyên không 2cthất bại a4– Vị Ương4Nguyệt – bCổ Đại dd, Xuyên Không d– 39 Chương

Đời 8này kiếp 31này , vĩnh dviễn không 1gặp lại 64– Mạn Thiến 2Thiên Nhai 6b– Hiện Đại b– 1 Chương

Hình ảnh
Giấy 88Hoa e6– Tiểu Tiểu a0Long Nữ – bHiện Đại 83– 1 Chương

Hình ảnh
Hải b2Quân cc– Áo thủy 0cthủ 90 – bHiện Đại 13– 1 Chương

Hạnh a4phúc giống 7dnhư hoa – ePhỉ Ngã bTư Tồn – fcHiện Đại 74– 1 Chương5dLink 21– Link 72

Hậu 38Cung 43-Lưu Liễm 2cTử – Cổ 93Đại – 1 7eChương

Hoa d9Nguyệt 8f– Thục Khách 5b–  Cổ daĐại – 1 4Chương

Hoa 17Rơi 0– ngocquynh520 e– Cổ Đại b5– 1 Chương

Họa 3Thủy 7– Không rõ f7tác giả bc– Cổ Đại 80– 1 Chương

Hứa 7Một Mùa eXuân Về eHoa Sẽ Nở 7– Trùng Tiểu 9Biển – Hiện dĐại – 1158Chương

Hình ảnhKết ahôn không 0có cô dâu ee– Đoạn 6cDực – Hiện 18đại, đam 7cmỹ – 1 chương

Khắc 8tinh mỹ nam– 9Không rõ ftác giả 90– Cổ đại 3– 2 chương

Khi 3fbảo bối abyêu bảo f7bối d2– Cuộc sống 33đơn giản b2của cá – edHiện đại 2– 68 chương

Khi 68không nhíu 2mày 24– Phỉ Ngã fTư Tồn – 27Cận đại 3– 1 chương

Không 9chờ được 34tình yêu bc– Cách Thủy 4fVọng Y Nhan 13– Hiện đại 25– 4 chương

Kiếp e2sau chàng 15có thể yêu 8thiếp? 0b– Ngọc Lưu 2Ly – Cổ Đại 23– 1 Chương

Kiếp 0esau không 14làm vợ của 18anh 9f– Mộ Dung 6Diễm – Hiện 85Đại – 1deChương

Kỳ eduyên 5d– Thục Khách 8– Cổ đại a4– 3 chương

Kỳ b1 d– Diễm mỗ a3– Cổ đại c– 1 chương

Hình ảnh
Lá dthư không e7đề tên 6người gử c– Bát Nguyệt 7aTrường An. 46 © DiendanLeQuyDon.com– Hiện Đại c– 2 Chương

Lá 6rơi không 05vết 6e– Giản Ám  – e7Hiện Đại f– 3 Chương

Lão 56sư, buổi bsáng khỏe 7– Tạ Lâu c0Nam – Hiện aĐại – 8 67Chương

Lần aĐầu Gặp 6fGỡ 44– Đại Sói 9fXám Cánh 5Dài – Hiện dfĐại – 5 7cChương

Lệ 25– Ngọc Lưu 8Ly 1– Cổ đại 01– 1 chương

Liễu 2bthiên thiên 67– Lâm Tử b4Đại Liễu 8– Cổ đại 97– 1 chương

Lương bfSơn Bá là 7một con thiêu bthân e– Ảnh Chiếu 13– Hiện Đại 27– 1 Chương

Hình ảnhMặc 5Vũ kì duyên c0– Thục Khách 3– Cổ đại 18– 3 chương

Một a1Học Sinh 4fTiểu Học 8Viết Văn efDẫn Tới aChuyện Khôi 2fHài 00– Không rõ 0tác giả d0– Hiện Đại 06– 4 Chương

Mùi 1của mẫu cethân 3– Lăng Lung 0a– Hiện Đại c– 1 Chương

Muôn bdhồng nghìn batía khai biến  – 3Mai Tử Hoàng 9Thì Vũ – bCổ đại d– 1 chương

Muốn 74ôm em như 32bây giờ 6– Hồng Cửu d0– Hiện Đại cc– 8 Chương

Hình ảnh
Nếu fnhư ngươi 8elà Hương 5Phi – Mộc 1Phù Sinh 59– Hiện 7đại – 52 chương

Nghị 00lực sinh 95tồn c2– Không rõ btác giả 7d– Hiện đại 32– 1 chương

Ngươi dalà tình yêu 9asớm muộn 9ta cũng phải btrả cho thượng 93đếeNgưng Nhụy 6b– Hiện cđại – 01 chương

Người 38gỗ có tiểu 6ckê kê nói 3dláo– 7eĐào Phù 2– Hiện đại 76– 1 chương

Người 3vô tâm thì 1esẽ chết b8– Hiện fđại – b1 chương

Nha 43đầu rảnh 9rỗi– 80Cư Tiểu d3Diệc – bCổ đại 82– 6 chương

Nhậm 9Tùy Ý– cThư Nhã – dHiện đại 6– 8 chương 

Nhật bký ly hôn b7– Cư Tiểu 6Diệc – Hiện e2đại – 4 43chương

Nhật 2fký sống d1chung e– Tát Không e0Không – 97Hiện đại 74– 3 chương

Nhiều 42năm nữa 1anh có còn enhớ đến 23một cô gái 9etừng rất d1quý trọng1eanh hay không 95– Trương 9Tiểu Nhàn 2c– Hiện c3đại – a5 chương 1Link bd1 dLink 92

Nói 6mau: Ngươi c6yêu ta!– e3Vô Tụ Long 8fHương – 66Hiện đại dd– 4 chương

Nốt 78ruồi son 08– Tiểu fHồ Nữ – 8Cổ đại 23– 6 chương

Hình ảnh
Phiêu 20linh cô hiệp e– Trần 89Cảnh Văn c– Hiện e0đại – 2d1 chương

Phòng fcà phê mất e5trí nhớ– 7cThấm Tâm 18– Hiện 7đại – 41 chương

Phương 21pháp chăn 5nuôi phượng 0bhoàng 95– Đại Phong d3Quát – Huyềna5huyễn – 6 achương


Hình ảnh


Ta 87giấu ngươi bở nơi sâu dnhất trong alòng– bcCố Tây Tước 59– Hiện đại f– 12 chương

Ta cdmuốn bỏ 07trốn với e9chính ta 6– Phương 3dTranh – Hiện e1đại – 4 fchương

Ta 28nghe thấy 1a– c1Nhất Oản 3cChúc – Đam 9mỹ, cổ cđại – 39 4echương & 2b2 phiên ngoại

Thất 42Thất – Chanh 71Tử Vũ – cĐam mỹ 82– 1 chương 8Link1 01– Link 42

Thẩm 0thị Kiều 8aKiều e– Cống e7Trà – Xuyên 5ckhông – 8 aachương

Theo 2em đi ra biển 1lắng nghe 85– Lâm Địch 1Nhi – Hiện 0ađại – 9 echương

Thì 1ra là không 93muộn e– Link 032 8a– Vô Xử 6Khả Đào ba– Hiện đại 53– 3 chương

Thỏ 0trắng cô 01đơn, đi bđông nhìn 0tây– 9Chiết Hỏa 9Nhất Hạ b– Hiện đại dd– 2 chương 0& 2 phiên 1ngoại

Thoáng 4fnhư hôm qua 08– Kiều a8Kiều – Hiện 56đại – 8 8chương – Link e91 6– Linkd82

Thời 9gian đem gừng benấu thành 89đường– 9cTrùng Tiểu 3aBiển – Hiện 41đại – 10 1bchương

Thời 1gian êm đềm 79bên quân fngữ 3– Đông Bôn fTây Cố – 4fHiện đại f– 3 chương

Thúy 3Hồ Hàn 6– Phương 1Tranh – Hiện 1fđại – 1 55chương

Thương e8nữ bất 1tri vong quốc 5hận 9– Không rõ e1tác giả 47– Cổ đại e9– 1 chương

Thương 94tâm dưới 7cầu sóng 8xuân xanh 7– Tùy Vũ 8aNhi An – Cổ 25đại – 56chương & c1 phiên ngoại

Thử 62hận miên d4miên vô tuyệt 67kỳ 6– Không rõ 3tác giả 14– Huyền 0fhuyễn –d1 chương

Tia 5nắng ban 4mai 26– Cố Tây 3dTước – Hiện fđại – 1 e7chương

Tiểu 9Hoàng ngươi dkhông phải bvàng 9– Sam Thi 3e– Hiện đại b– 4 chương3e& 1 phiên angoại

Tiểu 2lang quân 60– Bán Tụ 42Yêu Yêu – 82Cổ đại 2c– 8 chương

Tiểu 19Miêu fe– Trường 7aCánh Đại 3bSói Xám – 8Hiện đại 26– 5 chương

Tim 20đập thình fthịch – Lâm 92Địch Nhi 2d– Hiện đại 3– 9 chương ed– Link1 c9Link 242

Tình 1yêu có đôi ckhi cũng là 5loại dũng 25khí 7b– zhuyuhan19 4– Hiện đại 94– 12 chương

Tình cyêu gào thét 5e– Hồng 6Cửu – Hiện 7đại – 5 37chương

Tình 5yêu, đã 8lâu không bgặp e– Phỉ 14Ngã Tư Tồn 8– Hiện đại 9– 1 chương

To elet– 7Tùy Phong 1Thiên Tùy 9– Hiện đại ed– 4 chương

Tố c6thì cẩm 3niên 8– Mai Tử 1bHoàng Thì bVũ – Cổ a7đại – 1 66chương

Tôi 13yêu người 7eđàn ông 9kia 5– Khước d2Tam – Hiện bcđại – 1 e1chương

Tơ e2hồng– 3Hải Thanh ffNã Thiên 7eNga – Huyền 2huyễn – 3 a3chương

Trang 6Chu hồ điệp 3mộng 24– Không rõ 5tác giả 8– Hiện đại 0– 1 chương

Trao bngười một 33bó hoa Diên 30Vĩ – Đường e6Thất Công a2Tử – Hiện 0đại – 5 4bchương – Link e1 c– Link 62

Trình 8Tiểu Huân fyêu anh nhiều 9năm như vậy 63– Trăn aSinh – Hiện 6cđại – 1 69chương

Trổ f5Hoa 99– Bộ Phi 02Yên – Hiện abđại – 4 5chương

Tuyết dphi 67– Chu Toàn 5e– Cổ đại c8– 1 chương

Tứ 65huyền thiên c6biến ngữ 04– Vệ Hà f3Tảo – Cổ 51đại – 7 87chương

Tường 6yêu! d– Cư Tiểu 0Diệp – Hiện 49đại – 5 ffchương

Hình ảnhVì 85ai người c1rơi lệ thành 5châu– fNhược Noãn 10Yên – Cổ e9đại – 11 6chương

Võng 4du chi ái d– Cỏ non 9không dễ 93ăn– 83Võng du – 5c19 chương


Hình ảnhXem 6mắt bạn 0thân, đụng e3độ Nam d6Tường– fMị Mị bYêu – Hiện 2đại – 85 chương 7b– Link 9aebook


Hình ảnhYêu 6anh nhưng akhông thể enắm tay 7anh – Giang 1Nam Tiểu 4Diệc –8Hiện đại 9– 1 chương 0– Link 61 8b– Link 22

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s