List truyện ngắn hoàn + Ebook

Lưu dý: fbBạn nào cdùng opera 4mini mà bị 2lỗi chữ 8số khi đọc b7truyện ở 8bdiễn đàn, 4ethì hãy cvào setting fb(cài đặt) 3của opera 9emini, bỏ fphần chuyên6cxem cho điện athoại (off c1single column afview), lưu b9(save) lại, e2reload page 7là xem được. © DiendanLeQuyDon.comCòn dùng 5UC thì vào 7asetting chọn eabrowse mode,dbrồi chọn 96zoom mode, 6sau đó reload 2page lại 1alà được. © DiendanLeQuyDon.comNếu không 27được thì 30hãy nâng aacấp phiên cabản mới 9rồi làm 2enhư trên.


Hình ảnh
Ai 48nói phù sinh 9ckhông bằng emộng 1- Tùy Vũ 53Nhi An- Cổ 5dĐại – 9 7Chương

Anh ayêu, kiếp 23sau em không c5bao giờ tắt b7máy nữa 12- Không rõ ftác giả 8e- Hiện Đại 5- 1 Chương

 

 

Hình ảnh

 

 


Bảy 3kiếp 7c- Hồng Cửu 5- Cổ Đại 90- 1 Chương

Bắt 11đầu một behạnh phúc dmới 4- Thanh Liên d7- Hiện đại be- 3 chương

Bé fcon , chúng 23ta kết hôn 95được không f1? 3- Tự Chích 1Miêu – Hiện fĐại – 1 b5Chương

Bé 9dưa hấu 1và tháp Tokyo 7e- Phi Ngã 5Tư Tồn – 5aHiện Đại 0- 1 Chương

Bên 2kia cánh đồng 1lúa mì 3b- Thập Tứ 24Khuyết – aHiện đại f4- 7 chương

Bỏ 3bqua 87- Cố Tây 15Tước – Hiện 9Đại – 1 9Chương

Bộ bmặt của eb“Tình 2nhân” 8- Tiểu Khuê 7- Hiện Đại 74- 1 Chương

Hình ảnhCâu achuyện của e9cá và nước 6d- Tam Cấp 8Niên – Đam a9mỹ – 5 chương

Câu 8đố tình c4yêu của d1mèo con 2- Minh Tiền 56Vũ Hậu – 3Hiện đại 26- 6 chương

Cầu 0bNại Hà dưới a4trời chiều d- Diệp Khinh 4Kỳ – Cổ 3bĐại – 1 6Chương

Cẩn fthận trượt 58- Fresh Quả cQuả – Hiện 4Đại – 1 18Chương

Cẩm 1Y Dạ Hành b- Dạ Tuyết 02Miêu Miêu c- Cổ Đại ff- 1 Chương

Chàng 9trai trong e9hoa hướng b7dương 7e- Ức Cẩm 1b- Hiện đại e- 12 chương

Chào dbuổi sáng, 14Nhan tiểu 2cthư e0- Thiên Lý fHành Ca – cHiện đại, 90tình một 25đêm – 3 a0chương

Chân 6- Ảnh Chiếu 3- Cổ đại 1- 1 chương

Chân 0tình 4- Dạ Vương e3- Cổ đại 9e- 1 chương

Chim 8bsẻ nhỏ 6tu thành hình dfngười 5- Hậu Lương 5- Hiện Đại a- 1 Chương

Cho ađến cuối 5thế giới 62- Minh Tiền 8Vũ Hậu – 4Hiện Đại 3- 5 Chương

Chuyện 07xưa của 5cá với nước 6- Tam Niên 7Cấp – Đam 2mỹ – 5 chương

Con a0đường ekết hôn edài đằng 1đẵng – 32Diêu Diêu ad- Hiện đại 7- 1 chương cd-Link c1 1Link 102

Có 92một loại 3yêu kết 8cục gọi 78là quá sai! b4- Tiểu Ái 90Bac – Hiện 8cĐại – 10Chương

Có etừng nhớ 5tình yêu 6- Mỹ Bảo c- Hiện đại ba- 1 chương

Công achúa lưu d6manh 00- Lão nương bthủ bất 3xuất danh 28tự liễu  – 02Cổ Đạib- 12 Chương

Cuộc 90sống nếu 3mãi như lúc 0ban đầu b6- Ngu Lãnh ebNoãn – Cổ d6Đại – 1245Chương

Cùng 8bem đi nghe 9biển 81- Lâm Địch aNhi – Hiện 2dđại – 9 b6chương

Hình ảnhĐại 5thần nhà 1ta quá lừa f6bịp – Tiểu a6Hài Nhĩ Quá 6b- Võng Du 44- 4 chương 1cLink1 b0Link2

Duyên bphận là 98điều tuyệt 2evời không 5athể tả 6e- Minh Nguyệt 0aThính Phong ea- Hiện Đại 9- 1 Chương

Đọc 9một chút 0xem thử cái 9gì gọi là 3xuyên không 2cthất bại a4- Vị Ương4Nguyệt – bCổ Đại dd, Xuyên Không d- 39 Chương

Đời 8này kiếp 31này , vĩnh dviễn không 1gặp lại 64- Mạn Thiến 2Thiên Nhai 6b- Hiện Đại b- 1 Chương

Hình ảnh
Giấy 88Hoa e6- Tiểu Tiểu a0Long Nữ – bHiện Đại 83- 1 Chương

Hình ảnh
Hải b2Quân cc- Áo thủy 0cthủ 90 – bHiện Đại 13- 1 Chương

Hạnh a4phúc giống 7dnhư hoa – ePhỉ Ngã bTư Tồn – fcHiện Đại 74- 1 Chương5d-Link 21Link 72

Hậu 38Cung 43-Lưu Liễm 2cTử – Cổ 93Đại – 1 7eChương

Hoa d9Nguyệt 8f- Thục Khách 5b-  Cổ daĐại – 1 4Chương

Hoa 17Rơi 0- ngocquynh520 e- Cổ Đại b5- 1 Chương

Họa 3Thủy 7- Không rõ f7tác giả bc- Cổ Đại 80- 1 Chương

Hứa 7Một Mùa eXuân Về eHoa Sẽ Nở 7- Trùng Tiểu 9Biển – Hiện dĐại – 1158Chương

Hình ảnhKết ahôn không 0có cô dâu ee- Đoạn 6cDực – Hiện 18đại, đam 7cmỹ – 1 chương

Khắc 8tinh mỹ nam9Không rõ ftác giả 90- Cổ đại 3- 2 chương

Khi 3fbảo bối abyêu bảo f7bối d2- Cuộc sống 33đơn giản b2của cá – edHiện đại 2- 68 chương

Khi 68không nhíu 2mày 24- Phỉ Ngã fTư Tồn – 27Cận đại 3- 1 chương

Không 9chờ được 34tình yêu bc- Cách Thủy 4fVọng Y Nhan 13- Hiện đại 25- 4 chương

Kiếp e2sau chàng 15có thể yêu 8thiếp? 0b- Ngọc Lưu 2Ly – Cổ Đại 23- 1 Chương

Kiếp 0esau không 14làm vợ của 18anh 9f- Mộ Dung 6Diễm – Hiện 85Đại – 1deChương

Kỳ eduyên 5d- Thục Khách 8- Cổ đại a4- 3 chương

Kỳ b1 d- Diễm mỗ a3- Cổ đại c- 1 chương

Hình ảnh
Lá dthư không e7đề tên 6người gử c- Bát Nguyệt 7aTrường An. 46 © DiendanLeQuyDon.com- Hiện Đại c- 2 Chương

Lá 6rơi không 05vết 6e- Giản Ám  – e7Hiện Đại f- 3 Chương

Lão 56sư, buổi bsáng khỏe 7- Tạ Lâu c0Nam – Hiện aĐại – 8 67Chương

Lần aĐầu Gặp 6fGỡ 44- Đại Sói 9fXám Cánh 5Dài – Hiện dfĐại – 5 7cChương

Lệ 25- Ngọc Lưu 8Ly 1- Cổ đại 01- 1 chương

Liễu 2bthiên thiên 67- Lâm Tử b4Đại Liễu 8- Cổ đại 97- 1 chương

Lương bfSơn Bá là 7một con thiêu bthân e- Ảnh Chiếu 13- Hiện Đại 27- 1 Chương

Hình ảnhMặc 5Vũ kì duyên c0- Thục Khách 3- Cổ đại 18- 3 chương

Một a1Học Sinh 4fTiểu Học 8Viết Văn efDẫn Tới aChuyện Khôi 2fHài 00- Không rõ 0tác giả d0- Hiện Đại 06- 4 Chương

Mùi 1của mẫu cethân 3- Lăng Lung 0a- Hiện Đại c- 1 Chương

Muôn bdhồng nghìn batía khai biến  – 3Mai Tử Hoàng 9Thì Vũ – bCổ đại d- 1 chương

Muốn 74ôm em như 32bây giờ 6- Hồng Cửu d0- Hiện Đại cc- 8 Chương

Hình ảnh
Nếu fnhư ngươi 8elà Hương 5Phi – Mộc 1Phù Sinh 59– Hiện 7đại – 52 chương

Nghị 00lực sinh 95tồn c2- Không rõ btác giả 7d- Hiện đại 32- 1 chương

Ngươi dalà tình yêu 9asớm muộn 9ta cũng phải btrả cho thượng 93đế-eNgưng Nhụy 6b– Hiện cđại – 01 chương

Người 38gỗ có tiểu 6ckê kê nói 3dláo– 7eĐào Phù 2- Hiện đại 76– 1 chương

Người 3vô tâm thì 1esẽ chết b8– Hiện fđại – b1 chương

Nha 43đầu rảnh 9rỗi– 80Cư Tiểu d3Diệc – bCổ đại 82– 6 chương

Nhậm 9Tùy ÝcThư Nhã – dHiện đại 6– 8 chương 

Nhật bký ly hôn b7- Cư Tiểu 6Diệc – Hiện e2đại – 4 43chương

Nhật 2fký sống d1chung e– Tát Không e0Không – 97Hiện đại 74– 3 chương

Nhiều 42năm nữa 1anh có còn enhớ đến 23một cô gái 9etừng rất d1quý trọng1eanh hay không 95– Trương 9Tiểu Nhàn 2c– Hiện c3đại – a5 chương 1-Link bd1 d-Link 92

Nói 6mau: Ngươi c6yêu ta!e3Vô Tụ Long 8fHương – 66Hiện đại dd– 4 chương

Nốt 78ruồi son 08– Tiểu fHồ Nữ – 8Cổ đại 23– 6 chương

Hình ảnh
Phiêu 20linh cô hiệp e– Trần 89Cảnh Văn c– Hiện e0đại – 2d1 chương

Phòng fcà phê mất e5trí nhớ7cThấm Tâm 18– Hiện 7đại – 41 chương

Phương 21pháp chăn 5nuôi phượng 0bhoàng 95- Đại Phong d3Quát – Huyềna5huyễn – 6 achương


Hình ảnh


Ta 87giấu ngươi bở nơi sâu dnhất trong alòng– bcCố Tây Tước 59- Hiện đại f- 12 chương

Ta cdmuốn bỏ 07trốn với e9chính ta 6- Phương 3dTranh – Hiện e1đại – 4 fchương

Ta 28nghe thấy 1a– c1Nhất Oản 3cChúc – Đam 9mỹ, cổ cđại – 39 4echương & 2b2 phiên ngoại

Thất 42Thất – Chanh 71Tử Vũ – cĐam mỹ 82- 1 chương 8-Link1 01Link 42

Thẩm 0thị Kiều 8aKiều e– Cống e7Trà – Xuyên 5ckhông – 8 aachương

Theo 2em đi ra biển 1lắng nghe 85- Lâm Địch 1Nhi – Hiện 0ađại – 9 echương

Thì 1ra là không 93muộn e– Link 032 8a- Vô Xử 6Khả Đào ba- Hiện đại 53- 3 chương

Thỏ 0trắng cô 01đơn, đi bđông nhìn 0tây– 9Chiết Hỏa 9Nhất Hạ b- Hiện đại dd- 2 chương 0& 2 phiên 1ngoại

Thoáng 4fnhư hôm qua 08– Kiều a8Kiều – Hiện 56đại – 8 8chương – Link e91 6Linkd82

Thời 9gian đem gừng benấu thành 89đường– 9cTrùng Tiểu 3aBiển – Hiện 41đại – 10 1bchương

Thời 1gian êm đềm 79bên quân fngữ 3- Đông Bôn fTây Cố – 4fHiện đại f- 3 chương

Thúy 3Hồ Hàn 6– Phương 1Tranh – Hiện 1fđại – 1 55chương

Thương e8nữ bất 1tri vong quốc 5hận 9- Không rõ e1tác giả 47- Cổ đại e9- 1 chương

Thương 94tâm dưới 7cầu sóng 8xuân xanh 7– Tùy Vũ 8aNhi An – Cổ 25đại – 56chương & c1 phiên ngoại

Thử 62hận miên d4miên vô tuyệt 67kỳ 6- Không rõ 3tác giả 14- Huyền 0fhuyễn –d1 chương

Tia 5nắng ban 4mai 26– Cố Tây 3dTước – Hiện fđại – 1 e7chương

Tiểu 9Hoàng ngươi dkhông phải bvàng 9– Sam Thi 3e- Hiện đại b- 4 chương3e& 1 phiên angoại

Tiểu 2lang quân 60– Bán Tụ 42Yêu Yêu – 82Cổ đại 2c- 8 chương

Tiểu 19Miêu fe– Trường 7aCánh Đại 3bSói Xám – 8Hiện đại 26- 5 chương

Tim 20đập thình fthịch – Lâm 92Địch Nhi 2d- Hiện đại 3- 9 chương edLink1 c9-Link 242

Tình 1yêu có đôi ckhi cũng là 5loại dũng 25khí 7b- zhuyuhan19 4- Hiện đại 94- 12 chương

Tình cyêu gào thét 5e– Hồng 6Cửu – Hiện 7đại – 5 37chương

Tình 5yêu, đã 8lâu không bgặp e– Phỉ 14Ngã Tư Tồn 8- Hiện đại 9- 1 chương

To elet– 7Tùy Phong 1Thiên Tùy 9- Hiện đại ed- 4 chương

Tố c6thì cẩm 3niên 8– Mai Tử 1bHoàng Thì bVũ – Cổ a7đại – 1 66chương

Tôi 13yêu người 7eđàn ông 9kia 5– Khước d2Tam – Hiện bcđại – 1 e1chương

Tơ e2hồng– 3Hải Thanh ffNã Thiên 7eNga – Huyền 2huyễn – 3 a3chương

Trang 6Chu hồ điệp 3mộng 24- Không rõ 5tác giả 8- Hiện đại 0- 1 chương

Trao bngười một 33bó hoa Diên 30Vĩ – Đường e6Thất Công a2Tử – Hiện 0đại – 5 4bchương – Link e1 cLink 62

Trình 8Tiểu Huân fyêu anh nhiều 9năm như vậy 63– Trăn aSinh – Hiện 6cđại – 1 69chương

Trổ f5Hoa 99- Bộ Phi 02Yên – Hiện abđại – 4 5chương

Tuyết dphi 67– Chu Toàn 5e- Cổ đại c8- 1 chương

Tứ 65huyền thiên c6biến ngữ 04- Vệ Hà f3Tảo – Cổ 51đại – 7 87chương

Tường 6yêu! d- Cư Tiểu 0Diệp – Hiện 49đại – 5 ffchương

Hình ảnhVì 85ai người c1rơi lệ thành 5châufNhược Noãn 10Yên – Cổ e9đại – 11 6chương

Võng 4du chi ái d– Cỏ non 9không dễ 93ăn– 83Võng du – 5c19 chương


Hình ảnhXem 6mắt bạn 0thân, đụng e3độ Nam d6Tường– fMị Mị bYêu – Hiện 2đại – 85 chương 7bLink 9aebook


Hình ảnhYêu 6anh nhưng akhông thể enắm tay 7anh – Giang 1Nam Tiểu 4Diệc –8Hiện đại 9– 1 chương 0Link 61 8bLink 22

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s